Vad är Livscoaching?

Jag förespråkar en form av Livscoaching som låter dig vara experten på ditt liv och jag anser att varje individ har de resurser inom sig som behövs för att en förändring ska ske. Många gånger ser vi inte dessa inre resurser och detta är något jag kommer att hjälpa dig att upptäcka under våra sessioner.

Det finns inga rätt eller fel svar utan allt handlar om att bli medveten om vilka saker du vill förändra, sätta bollen i rullning och ta små steg framåt till det du önskar dig. Vi utgår alltid från dig, det du vill och det som får dig att må bra.

Livet är en möjlighet, inte en plikt. Var sann mot dig själv och lev livet fullt ut!

Oftast är vi rädda för att förändra eftersom vi är trygga var vi är just nu, även om detkanske inte är en bra plats för oss. Först måste vi acceptera var vi befinner oss just nu och sedan ta små steg mot var vi vill vara. Våra val och handlingar leder till frihet, att uppnå det vi egentligen vill med våra liv. Är du inte nöjd med den du är eller vad du gör just nu, gör nya val.

Acceptera var du befinner dig just nu, då kan du förändra dig själv!

Livscoaching handlar om att utveckla och lära känna sig själv. Genom att identifiera dina styrkor och utvecklingsområden öppnar du upp för dina inre resurser och du blir mer fokuserad, målorienterad och får ökad handlingskraft att nå dina drömmar. Mitt jobb som Livscoach är att hjälpa dig på vägen dit. Tillsammans sätter vi upp de mål som du vill uppnå och ser till att du styr dina steg och ditt handlande mot de målen.

Din vilja är drivkraften i din förändring och avgörande för din framgång. Du kan så mycket mer än du tror bara du är villig att våga!

Livscoaching:

 • bygger på dagens situation i nuläget och fokuserar på framtiden
 • fokuserar på det du vill ha, dina mål och hur du ska nå dem
 • får dig att se dig själv och din verklighet i nya perspektiv
 • ger dig de verktyg som behövs för att gå vidare
 • hjälper dig att få tillgång till dina resurser
 • utmanar dina begränsande övertygelser och hinder
 • stimulerar till nya tankar och tankemönster
 • hjälper dig att handla och agera för dina mål
 • ger dig energi, fokus och struktur

Livscoaching är inte:

 • Terapi → Livsoaching fokuserar inte på det förflutna, utan på nuet och framtiden
 • Rådgivning → Du finner svaren inom dig

Vem kan gå till en Livscoach?

Någon som:

 • känner att den behöver en “push” framåt i livet
 • känner att “nu måste det hända något”
 • är i en vändpunkt i livet och känner sig rådvill
 • starkt vill något men inte riktigt vet hur hen skall gå till väga eller inte kommer igång
 • har tagit an en större utmaning i livet och behöver hjälp att hantera det på bästa möjliga sätt
 • vill bryta upp från något svårt och behöver hjälp, stöd och vägledning
 • vill göra för många saker, inte hinner med i livet och vill lära sig prioritera
 • är villig att göra en förändring och få ett bättre liv

Vem kan gå till en Livscoach?

Någon som:

 • känner att den behöver en “push” framåt i livet
 • känner att “nu måste det hända något”
 • är i en vändpunkt i livet och känner sig rådvill
 • starkt vill något men inte riktigt vet hur hen skall gå till väga eller inte kommer igång
 • har tagit an en större utmaning i livet och behöver hjälp att hantera det på bästa möjliga sätt
 • vill bryta upp från något svårt och behöver hjälp, stöd och vägledning
 • vill göra för många saker, inte hinner med i livet och vill lära sig prioritera
 • är villig att göra en förändring och få ett bättre liv

Du kan få coaching inom alla områden i livet:

motivation och tidsplanering

stress och balans

hälsa, träning och vikt

livsstil och egenvård

relationer och intimitet

andlighet och personlig utveckling

familj och föräldraskap

kreativitet och utveckling

ekonomi och budgetering

karriärplanering och utveckling

entreprenörskap

vardagliga små problem

Hur går ett möte till?

Jag förespråkar en form av Livscoaching som låter dig vara experten på ditt liv och jag anser att varje individ är har de resurser inom sig som behövs för att en förändring ska ske. Många gånger ser vi inte själva dessa inre resurser och detta är något jag kommer att hjälpa dig att upptäcka under våra sessioner.

Under varje möte är det du som väljer samtalsämnet, medan jag som coach lyssnar och bidrar med observationer och frågor. Detta interagerande skapar klarhet och insikter och får dig att fatta bra beslut och gå till handling. Vi fokuserar på var du befinner dig nu och vad du är villig att göra för att ta dig dit du vill vara i framtiden.

Tillsammans sätter vi upp de mål du vill uppnå och ser till att du styr dina steg och ditt handlande mot de målen. Din vilja är drivkraften i din förändring och avgörande för din framgång.

Ett möte är upplagt att ta en timme. Du behöver inte förbereda dig något inför mötet men du kan reflektera över om det är något specifikt som du vill jobba med just nu och ta med dig den tanken till mötet. Papper och penna kan vara bra att ha tillhands för eventuella noteringar och insikter du kommit till. Jag coachar via personligt möte, telefon eller Skype.

Jag följer ICF:s (Internationella Coach Federationens) normer och riktlinjer som Livscoach och vi undertecknar ett avtal tillsammans. Jag har självklart tystnadsplikt och allt material mellan oss är konfidentiellt.

Hur går ett möte till?

Jag förespråkar en form av Livscoaching som låter dig vara experten på ditt liv och jag anser att varje individ är har de resurser inom sig som behövs för att en förändring ska ske. Många gånger ser vi inte själva dessa inre resurser och detta är något jag kommer att hjälpa dig att upptäcka under våra sessioner.

Under varje möte är det du som väljer samtalsämnet, medan jag som coach lyssnar och bidrar med observationer och frågor. Detta interagerande skapar klarhet och insikter och får dig att fatta bra beslut och gå till handling. Vi fokuserar på var du befinner dig nu och vad du är villig att göra för att ta dig dit du vill vara i framtiden.

Tillsammans sätter vi upp de mål du vill uppnå och ser till att du styr dina steg och ditt handlande mot de målen. Din vilja är drivkraften i din förändring och avgörande för din framgång.

Ett möte är upplagt att ta en timme. Du behöver inte förbereda dig något inför mötet men du kan reflektera över om det är något specifikt som du vill jobba med just nu och ta med dig den tanken till mötet. Papper och penna kan vara bra att ha tillhands för eventuella noteringar och insikter du kommit till. Jag coachar via personligt möte, telefon eller Skype.

Jag följer ICF:s (Internationella Coach Federationens) normer och riktlinjer som Livscoach och vi undertecknar ett avtal tillsammans. Jag har självklart tystnadsplikt och allt material mellan oss är konfidentiellt.

Vad du än väljer att göra, se till att det gör dig lycklig.

Paulo Coelho

Pin It on Pinterest