Normer & Riktlinjer

 

Jag som Livscoach följer den Internationella Coach Federationens (ICF) etiska normer och riktlinjer.

Som professionell livscoach, erkänner och accepterar jag mina etiska skyldigheter gentemot mina coachingkunder, kollegor och allmänheten. Jag förbinder mig att följa ICF:s etiska riktlinjer, att behandla människor med värdighet och som självständiga jämlikar och att anpassa dessa normer på dem jag coachar. Alla coaching- och terapisessioner behandlas konfidentiellt.

Mer om ICF:s normer och riktlinjer kan läsas här (öppnas som pdf i nytt fönster).

Pin It on Pinterest